Birim Anket Komisyonu

Birim Anket Komisyonu   
               
                                                                                                                                         
Prof.Dr. Banu BEKÇİ Başkan
Arş.Gör. Fatih Bekir YAZICI Üye
Arş.Gör. Doğan Can SAMUK Üye
Arş.Gör. Muhammed Fatih YENTİMUR Üye
Arş.Gör. Cem ALPARSLAN Üye