Birim Anket Komisyonu

Birim Anket Komisyonu   
               
                                                                                                                                         
Prof.Dr. Banu BEKÇİ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bekir YAZICI Üye
Arş.Gör. Doğan Can SAMUK Üye
Arş.Gör. Muhammed Fatih YENTİMUR Üye
Arş.Gör. Cem ALPARSLAN Üye