Birim Yayın Komisyonu

BİRİM YAYIN KOMİSYONU
ADI SOYADI ASIL/YEDEK
Doç. Dr. Murat YAYLACI Dekan Yardımcısı-Başkan
Doç. Dr. Ayberk KAYA Asıl
Dr. Öğr. Üyesi Esra LAKOT ALEMDAĞ Asıl
Doç. Dr. Yılmaz DEMİR Yedek
Doç Dr. Şenol BAYRAKTAR Yedek