Çalışma Grupları ve Projeler

ÇALIŞMA GRUPLARI

  • Bitki Biyoteknolojisi ve Biyogörüntüleme Araştırma Grubu
  • Biyoenerji Araştırma Grubu
  • Biyosensör Araştırma Grubu
  • Bor Malzemeleri ve Mühendisliği Çalışma Grubu

PROJELER 

Sıra No Proje No Proje Adı Yürütücü Başvuru Sahibi Durumu Türü
1 112T771 Boya-Duyarlı Güneş Pillerinin Güç-Dönüşüm Verimliliğine Yabancı Atom Katışımının Etkileri: Temel Prensipler Çalışması RASİM VOLGA OVALI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
2 115F053 Yüksek Parlaklığa Sahip Ekonomik Çok-kipli Diyotlarla Uyarılan , Darbeli, Tm3+ Katkılı Katı-Hal Lazerlerinin Geliştirilmesi ERSEN BEYATLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
3 116Y156 Doğu Pontidlerde İyidere (Rize)-İspir (Erzurum) Kesitindeki Granitoyid Kayaçların Zirkon Jeokimyası, (U-Th)/He Düşük Sıcaklık Termojeokronolojisi: Eosen Sonrası Sıkışma ve Yükselme Dinamiğinin İzleri ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1001 - Araştırma
4 116Y354 Sulu Mafik Silikat Içeren Yitimle Ilişkili A-Tipi Granitlere Bir Örnek, Asarcık Plütonu, Kd Türkiye: Lu-Hf Zirkon, Sr-Nd-Pb Izotopik, U-Pb Zirkon Jeokronolojik Ve Jeokimyasal Deliller ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
5 118F065 Orta Kızılaltı Bölgesinde Işıyabilen, Tek-Kipli Maliyet Etkin Diyot Pompalı, Verimli, Kompakt, Dalgaboyu Değiştirilebilen Cr:ZnSe Katı-Hal Lazerlerinin Geliştirilmesi ERSEN BEYATLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Yürürlükte 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler
6 118Y514 Oligo-Miyosen Plütonları'nın (Doğu Anadolu, Ağrı-Türkiye) Petrolojileri: Neotetis Güney Kolu'nun Senozoyik Evrimine İlişkin Yeni Bulgular ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
7 119Z885 Ksilan Polisakkaritinin Bitki Sekonder Hücre Çeperine Taşınma Yollarının İmmünoelektron Mikroskopi Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi UTKU AVCI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Yürürlükte 1001 - Araştırma
8 110Y251 A-Tipi Granitoyidlerin Petrokimyası ve Kökensel Özellikleri, Kd Türkiye: Doğu Pontidler'in Geç Mesozoyik-Erken Senozoyik Jeodinamik Evrimi İçin Yeni Bulgular ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1001 - Araştırma
9 112Y103 Triyas (?) Yaşlı Sulu ve Susuz Mafik Mineral Içerikli Gabroların Petrolojik Özellikleri, Gümüşhane-Bayburt Yöreleri, Kd Türkiye: Doğu Pontidlerin Geç Paleozoyik - Erken Mesozoyik Tektonomagmatik Evrimi için Yeni Bulgular ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1001 - Araştırma
10 112Y331 Dağbaşı Yöresi (Araklı-Trabzon) Skarn Cevherlerinin Jeokimyasal ve Kökensel Özellikleri YILMAZ DEMİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
11 115F053 Yüksek Parlaklığa Sahip Ekonomik Çok-kipli Diyotlarla Uyarılan , Darbeli, Tm3+ Katkılı Katı-Hal Lazerlerinin Geliştirilmesi ERSEN BEYATLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
12 115F387  N- Ve P-Tip Katkılı Mg2x (X=Si, Ge, Sn) Tabanlı Sistemlerin Termoelektrik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi ÖVGÜ CEYDA YELGEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
13 115Y245 Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (INSPIRE) ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) İle Bütünleşik Geliştirilen Özel Tarım Ürünü Arazileri Konumsal Veri Modeli Bileşenleri Doğrultusunda Çay Bilgi Sistemi (ÇAYBİS) Kavramsal Veri Modelinin (KVM) Oluşturulması ALİ ERDEM ÖZÇELİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
14 116C063 Bitki Hücre Duvarına Özgün Monoklonal Antikorların Teknolojik Transferi UTKU AVCI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. ZİRAAT F. TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ B. Sonuçlandı BİDEB-2232
15 116Y156 Doğu Pontidlerde İyidere (Rize)-İspir (Erzurum) Kesitindeki Granitoyid Kayaçların Zirkon Jeokimyası, (U-Th)/He Düşük Sıcaklık Termojeokronolojisi: Eosen Sonrası Sıkışma ve Yükselme Dinamiğinin İzleri ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1001 - Araştırma
16 116Y354 Sulu Mafik Silikat Içeren Yitimle Ilişkili A-Tipi Granitlere Bir Örnek, Asarcık Plütonu, Kd Türkiye: Lu-Hf Zirkon, Sr-Nd-Pb Izotopik, U-Pb Zirkon Jeokronolojik Ve Jeokimyasal Deliller ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
17 1,17E+10 En Uygun Verici Ve Pasif Radar Alıcı Konumunun Hedef Ve Topoloji Bağımlı Olarak Belirlenmesi BURAK TÜYSÜZ ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
18 117M436 Soğutma Kolonlu Çift Beslemeli Plazma Konik Reaktörlü Organik Çöp Gazlaştırma Sisteminin Deneysel Performansının Araştırılması ADNAN MİDİLLİ YILDIZ TEKNİK Ü. Sonuçlandı 1001 - Araştırma
19 118F065 Orta Kızılaltı Bölgesinde Işıyabilen, Tek-Kipli Maliyet Etkin Diyot Pompalı, Verimli, Kompakt, Dalgaboyu Değiştirilebilen Cr:ZnSe Katı-Hal Lazerlerinin Geliştirilmesi ERSEN BEYATLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler
20 118F079 Metal-Organik Kafes Yapı Destekli Yeni Nesil İmplantların Üretilmesi VAGİF NEVRUZOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler
21 118Y514 Oligo-Miyosen Plütonları'nın (Doğu Anadolu, Ağrı-Türkiye) Petrolojileri: Neotetis Güney Kolu'nun Senozoyik Evrimine İlişkin Yeni Bulgular ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
22 119F034 Tek-Kipli Diyot Pompalı Cr:Zns Lazerinin Geliştirilmesi ERSEN BEYATLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
23 119Y079 Siluriyen Yaşlı Bozüyük Metagranitoyidi'nin (Sakarya Zonu, Batı Anadolu) Petrolojisi: Rheik Okyanusu'nun Evrimi için Yeni Bulgular ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
24 214M023 Farklı İnceliğe Sahip Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu Ve Öğütülmüş Obsidyen Katkılı Çimentoların Puzolanik  Aktivitesi, Hidratasyon Isısının Tayini Ve Yapay Sinir Ağlarıyla Optimum Puzolan Katkı Oranının Belirlenmesi İLKER USTABAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
25 214M565 Nano Ölçekli Bor Mineralleriyle Zenginleştirilmiş Ilık Karışım Asfaltın Reolojik Performansının Araştırılması Ve Dijital Görüntüleme Yöntemi İle Analizi TUBA KÜTÜK RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
26 215M787 Doğal Zeolitlerin Geopolimerik Aktivitelerini Etkileyen Parametrelerin Araştırılması SEVGİ ÖZEN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
27 216M531 Düşük/Sıfır Karbon Binalar Için Özgün, Enerji Verimli, Çevre Dostu Ve Çok Fonksiyonlu Bir Pencere Teknolojisinin Geliştirilmesi: Deneysel, Sayısal Ve Istatistiksel Bir Inceleme ERDEM CÜCE RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
28 217M341 Değişken Kanal Genişliğine Sahip Düz Plakalı Kapalı Döngülü Atımlı Isı Borularının Deneysel İncelenmesi BURAK MARKAL RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B. Sonuçlandı 3501 - Kariyer
29 218M223 Nanoyapı Temelli Immüno-Sitosensör Platformlarının Geliştirilmesi DERYA BAL ALTUNTAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
30 119F308 680 Nm?De Daralan Kılavuz Yapılı Ve 1.6  µM Bölgesinde Yüksek Parlaklığa Sahip Diyotlarla Uyarılan Tm:Yag Ve Tm:Luag Lazerlerinin Geliştirilip Performanslarının Incelenmesi Ve Modellenmesi ERSEN BEYATLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. Yürürlükte 1001 - Araştırma
31 119M972 Yarı Iletken Ince Filmler Kullanılarak Triboelektrik Nanojeneratör Üretilmesi Ve Geliştirilmesi ERCÜMENT YÜZÜAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. Yürürlükte 1001 - Araştırma
32 120F331 Termoelektrik Taşınım Özelliklerinin Nanotel Yapılı Malzemeler İçin İncelenmesi ÖVGÜ CEYDA YELGEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
33 121E010 Termoelektrik Soğutucuların Yağlı Tip Dağıtım Transformatörlerinin Faydalı Ömürlerine Etkisinin İncelenmesi MURAT TÖREN RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O. Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
34 121Y235 Batı Sakarya Zonu?Nda (Söğüt-Bilecik, Kb Türkiye) Ediyakaran Magmatizmasının Petrojenezi Ve Tektonik Önemi ORHAN KARSLI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
35 219M142 Kademeli Genişleyen Akış Kesitine Sahip Mikro Pim Tipi Kanatçıklı Isı Alıcılarda Kaynamalı Akışın Deneysel İncelenmesi BURAK MARKAL RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B. Yürürlükte 1001 - Araştırma
36   Al-5Si-1Cu-Mg Alaşımının Delinmesinde Farklı Döküm Teknikleri ve T6 Isıl İşlemin İşlenebilirlik Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ŞENOL BAYRAKTAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. Yürürlükte 1002-Hızlı Destek