Ders Muafiyet ve intibak Komisyonları

 

DERS MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONLARI 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI

İNTİBAK KOMİSYONU

Biyomühendislik

Prof. Dr. Eyüp Fahri KESKENLER 

Doç. Dr. Derya Bal ALTUNTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gözde YALÇIN

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasin YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıran YILMAZ

Arş. Gör. Rukiye AKINCI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Murat TÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERGÜN

Arş. Gör. Hakkı MOLLAHASANOĞLU 

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doç. Dr. Gökçen AKGÜL

Arş. Gör. Melih MANIR

Arş. Gör. Göktürk ÖZTÜRK

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TONYALI

Arş. Gör. Cemalettin TERZİ

Arş. Gör. Zafer KURT

Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Raif KANDEMİR

Doç. Dr. Yılmaz DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZEN KARSLI

Makine Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZSABAN

Arş. Gör. Murat HACIOSMANOĞLU

Arş. Gör. Alperen EVCİMEN

Peyzaj Mimarlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Gülcay Ercan OĞUZTÜRK 

Arş. Gör. Merve SİPAHİ

Arş. Gör. Fatma AYDIN

Mimarlık Doç. Dr. Ayşe Pınar MERT CÜCE
Dr. Öğr. Üyesi Havva ÖZDOĞAN
Arş Gör. Lütfullah Emre TAŞAN
Arş Gör. Ece VAROL
Arş Gör. Evşen YETİM