Ders Muafiyet ve intibak Komisyonları

 

DERS MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONLARI 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI

İNTİBAK KOMİSYONU

Biyomühendislik

Prof. Dr. Eyüp Fahri KESKENLER 

Doç. Dr. Derya Bal ALTUNTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gözde YALÇIN

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasin YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıran YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sazak TURGUT

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Murat TÖREN

Arş. Gör. Hakkı MOLLAHASANOĞLU

Arş. Gör. Ebru ERGÜN

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜL

Arş. Gör. Melih MANIR

Arş. Gör. Göktürk ÖZTÜRK

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TONYALI

Arş. Gör. Cemalettin TERZİ

Arş. Gör.Zafer KURT

Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Raif KANDEMİR

Doç. Dr. Yılmaz Demir

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZEN KARSLI

Makine Mühendisliği 

Doç. Dr. Erdem CÜCE 

Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZSABAN

Arş. Gör. Murat HACIOSMANOĞLU

Peyzaj Mimarlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Deryanur DİNÇER

Arş. Gör. Merve ÜÇOK

Arş. Gör. Fatma AYDIN

Mimarlık Doç. Dr. Ayşe Pınar MERT CÜCE
Arş Gör. Abdullah Yasin DÜNDAR
Arş Gör. Lütfullah Emre TAŞAN