Genel Bilgiler

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 
Öğretim Dili                 : Türkçe ve %30 İngilizce (Bilgisayar Mühendisliği)
Öğrenim Süresi           : 4 Yıl, 1+4 Yıl
Tezsiz Yüksek Lisans : Yok
Tezli Yüksek Lisans    : Enerji Sitemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı,
Doktora                        : İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Akredite Program       : Yok

Burs İmkânı                 : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca başarı bursu verilmektedir. (http://rteuvakfi.org.tr/)

Tarihçesi: Rize Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik Fakültesi; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine,  28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 15.04.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanarak kurulmuştur. Rize Üniversitesinin ismi, Senatonun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Yine; 23 Haziran 2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. 29.06.2020 Tarihli ve 2704 Sayılı Cumhurbaşkanının Kararının Eki; Madde 2- (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. 2012 yılında mevcut yerleşke dışında geçici olarak Jeoloji ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümleri, Dekanlık birimleri olarak o zaman ki ismi ile Turgut Kıran Denizcilik Meslek Yüksekokuluna (şimdiki ismi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi) yerleşmiştir. Burada 6 ay gibi bir süre kaldıktan sonra eğitim öğretim başlangıcına yakın merkez kampüsteki binaya taşınmıştır. Yaklaşık 15000 m2 kapalı alandan oluşan binaya taşınan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yenilikçi bir anlayış ile eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik  Mühendisliği, Enerji Sistemleri  Mühendisliği, İnşaat  Mühendisliği, Jeoloji  Mühendisliği, Makine  Mühendisliği, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri bulunmaktadır. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Fakültemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel, sanatsal ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında başarıyla temsil etmektedir.
 
Misyonu: Mühendislik ve Mimarlık prensiplerine ve ülke önceliklerimize bağlı olarak vizyonumuzu gerçekleştirmektir.
 
Vizyonu: Mühendislik ve Mimarlık prensiplerine dayanan teknolojiler geliştirecek ve toplumun problemlerine çözüm oluşturacak yarının mühendislerine ve mimarlarına endüstri ve toplum odaklı eğitim sağlarken, bilgiyi istihdama dönüştüren vizyoner araştırmalar gerçekleştiren ulusal ve uluslararası iyi tanınan bir fakülte olmaktır.

Mezunların İstihdam Alanları: Mezun olan öğrencileri, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik  Mühendisliği, Enerji Sistemleri  Mühendisliği, İnşaat  Mühendisliği, Jeoloji  Mühendisliği, Makine  Mühendisliği, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı kendi alanlarında Mühendis ve Mimar ünvanı almakta; Bu kapsamda, birçok sanayi kuruluşlarında ve özel sektörde; ayrıca Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde akademisyen olmakta ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında meslek hayatına atılmaktadırlar.
 
Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik  Mühendisliği, Enerji Sistemleri  Mühendisliği, İnşaat  Mühendisliği, Jeoloji  Mühendisliği, Makine  Mühendisliği, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı
  
 
İletişim Bilgileri:
Adres               : Fener Mah., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Külliyesi, 53100 Merkez/Rize
Telefon            : +90 (464) 223 75 18  Fax: +90 (464) 223 75 18/1602  E-Posta: mmf@erdogan.edu.tr
Web sitesi       : mmf.erdogan.edu.tr


Tanıtım Kataloğu PDF Dökümanı